Samenwerken aan vooruitgang.

Als ervaren en energieke bestuurs- en veranderkundige ben ik in staat om in korte tijd resultaten te boeken in complexe organisaties (met veel stakeholders). Denk aan de implementatie van een digitaliseringsproject of het doorvoeren van organisatieverbeteringen (klantgerichter, bedrijfsmatiger). Hierbij werk ik graag in nauwe samenwerking met u en uw medewerkers waardoor de bereikte resultaten duurzaam zijn. InterimOntwikkeling onderscheidt zich door haar inspirerende en resultaatgerichte aanpak die mensen in beweging brengt en het beste uit organisaties naar boven haalt.

Overzicht van de dienstverlening.

Verandermanagement

Ambities, nieuwe wetgeving of knelpunten vereisen veelal veranderingen in de manier van (samen)werken. Dit kan weerstand oproepen, meningsverschillen opleveren en/of lastig te combineren zijn met de reguliere werkzaamheden. InterimOntwikkeling brengt de belangen van de stakeholders en de impact van de verandering in kaart en begeleidt de betrokkenen stapsgewijs naar het beoogde eindresultaat. Voor uw veranderopgave wordt een passend verandertraject ontworpen met aandacht voor de fasering, doelgroepen en in te zetten interventies.

Project- en implementatie
management

Project- en implementatie management concentreert zich op het succesvol inbedden van projectresultaten in de organisatie. Denk hierbij aan commitment creëren, workshops organiseren en trainingen verzorgen. In nauwe samenwerking met een technisch projectmanager of als zelfstandig projectmanager van opgaves op het gebied van informatievoorziening, bedrijfsvoering of organisatieontwikkeling.

Interim-management

Interim-management is bij uitstek geschikt voor organisaties die zich willen (blijven) ontwikkelen en daarvoor tijdelijke kracht in huis willen halen. Ongeacht de fase waarin de organisatie zich bevindt. Variërend van kwartiermaken voor een gloednieuwe afdeling tot en met het in beweging brengen of de processen verbeteren van een bestaande afdeling.

Intervisie

Intervisie is een effectieve manier om samen te werken aan de persoonlijke, professionele ontwikkeling van medewerkers/managers in uw organisatie. In intervisie worden op een gestructureerde wijze, in een vertrouwelijke setting, individuele vraagstukken behandeld in een groep. Hierdoor verkrijgen betrokkenen inzicht in (en een aanknopingspunten voor verbetering van) hun beroepsuitoefening.

Neem vrijblijvend contact op.

Of check eerst mijn CV op LinkedIn.

InterimOntwikkeling heeft jarenlange ervaring bij vele diverse opdrachtgevers.

Interimontwikkeling vervult interim-posities, verleent advies en realiseert (implementatie-)projecten voor organisaties die zich willen (blijven) ontwikkelen, ongeacht de fase waarin de organisatie zich bevind. Vanaf visievorming tot en met implementatie en evaluatie. De werkwijze en ervaring sluit goed aan bij de behoeften van (het management van):

  • Gemeenten
  • Provincies
  • Rijksoverheid
  • Semi-overheid
  • Zakelijke dienstverlening

Voor overheidsorganisaties die beter en efficiënter willen presteren en voor het bedrijfsleven dat snel wil kunnen inspelen op ontwikkelingen in de markt op een maatschappelijk verantwoorde wijze, implementeert InterimOntwikkeling bedrijfsmatige principes op maat met als resultaat een organisatie die meer klantgericht, resultaatgericht en efficiënter is.

Een goed gesprek.

Een goede samenwerking begint bij een inspirerende ontmoeting. Vul onderstaand formulier in en ik neem zo spoedig mogelijk contact met u op voor een vrijblijvend gesprek.