Verandermanagement.

Stapsgewijs aansturen van veranderingen in gedrag en werkprocessen

Ambities, nieuwe wetgeving of knelpunten vereisen veelal veranderingen in de manier van (samen)werken. Dit kan weerstand oproepen, meningsverschillen opleveren en/of lastig te combineren zijn met de reguliere werkzaamheden. InterimOntwikkeling brengt de belangen van de stakeholders en de impact van de verandering in kaart en begeleidt de betrokkenen stapsgewijs naar het beoogde eindresultaat. Voor uw veranderopgave wordt een passend verandertraject ontworpen met aandacht voor de fasering, doelgroepen en in te zetten interventies.

Interim-management.

Tijdelijke kracht inzetten voor uw organisatie- of teamontwikkeling

Interim-management is bij uitstek geschikt voor organisaties die zich willen (blijven) ontwikkelen en daarvoor tijdelijke kracht in huis willen halen. Ongeacht de fase waarin de organisatie zich bevindt. Variërend van kwartiermaken voor een gloednieuwe afdeling tot en met het in beweging brengen of de processen verbeteren van een bestaande afdeling.

Project- en implementatie management.

Zorgen dat projectresultaten effectief landen in de organisatie

Project- en implementatiemanagement concentreert zich op het succesvol inbedden van projectresultaten in de organisatie. Denk hierbij aan commitment creëren, workshops organiseren en trainingen verzorgen. In nauwe samenwerking met een technisch projectmanager of als zelfstandig projectmanager van opgaves op het gebied van informatievoorziening, bedrijfsvoering of organisatieontwikkeling.

Intervisie.

Samenwerken aan de persoonlijke, professionele ontwikkeling van uw medewerkers

Intervisie is een effectieve manier om samen te werken aan de persoonlijke, professionele ontwikkeling van medewerkers/managers in uw organisatie. In intervisie worden op een gestructureerde wijze, in een vertrouwelijke setting, individuele vraagstukken behandeld in een groep. Hierdoor verkrijgen betrokkenen inzicht in (en aanknopingspunten voor verbetering van) hun beroepsuitoefening.

Neem vrijblijvend contact op.

Of check eerst mijn CV op LinkedIn.